Vindkraft på land og til havs (deloitte.com)

Loading Events
Vindkraft på land og til havs
Som følge av stadig økende vindkraftproduksjon, har det oppstått en rekke skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som involverer både eier- og driftsselskaper og entreprenører. Vi ønsker velkommen til seminar, hvor vi gir et innblikk i relevant skatte- og avgiftspraksis for håndteringen av ulike faser ved utbygging av vindkraftverk.
3 Nov. kl. 09:00 – 11:00, Breakfast served from 08:30

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top