Join The BNCC

Ønsker du å bli medlem i British-Norwegian Chamber of Commerce (BNCC)? Fyll ut søknadsskjemaet under, så kommer vi tilbake til deg i løpet av kort tid!
 
(Do you want to become a member with i British-Norwegian Chamber of Commerce (BNCC)? Please fill in below application form, and we shall respond as quickly as possible!)


    Ja (Yes)Nei (No)


    Ja (Yes)Nei (No)

    Samtykkeerklæring (Consent statement)


    Vi godtar BNCCs vedtekter inkludert bestemmelser om plikt til å betale årlig medlemsavgift fastsatt av generalforsamlingen, og søker herved om medlemskap med bindende virkning for resten av kalenderåret og påfølgende kalenderår.(We hereby accept BNCCs Articles including provisions of membership fees and hereby apply for a membership which is binding for this calendar year through the next calendar year.)


    Vi har lest og er innforstått med BNCCs personvernerklæring. (We confirm to having read and agreed to the BNCC’s Privacy Policy.)