PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i British Norwegian Chamber of Commerce (BNCC)

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som medlem, som oppført på vår nyhetsbrevsliste, som deltager på våre arrangementer eller som leverandør vil BNCC behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler erBritish-Norwegian Chamber of Commerce ved styrets leder.

Kontaktinformasjonen til oss er:

Adresse: British-Norwegian Chamber of Commerce
Pb 4124 Sjølyst
0217 OSLO
E-post: info@bncc.no
Telefon: 99326361
Organisasjonsnr.: 995 145 316

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på info@bncc.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. For å besvare henvendelser som kommer inn til oss:
  Personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
  Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 2. For å administrere medlemskap og styreverv:
  Personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse på medlemmene og kontaktpersoner hos medlemmene.
  Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av vedtektene eller som følge av styre- eller andre verv i BNCC.
 3. For å administrere vårt forhold til leverandører:
  Personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse til kontaktperson hos leverandør.
  Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtalen med leverandør.
 4. For å administrere våre arrangementer og gi annen relevant informasjon omBNCC og vårt arbeid:
  Personopplysninger: Navn, telefonnummer, e-postadresse til medlemmer, mottakere av nyhetsbrev eller deltagere på våre arrangement.
  Rettslig grunnlag:
  Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med mottager eller deltager.
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.
  Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen, typisk der du er påmeldt som deltaker på et arrangement i regi av en samarbeidsparter av BNCC.

BNCC bruker normalt ikke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post på info@bncc.no og opplyse hva du ønsker å vite eller hva du ønsker at vi skal gjøre. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost på info@bncc.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.