Et smart samarbeid med Eksportkreditt Norge har gjort salgene til utlandet lettere for Visma Retail.

– Vi fra Visma ser for oss at vi kan øke hastigheten på vår forretning med det dobbelte. Normalt sett har en kunde beslutningssyklus på mellom 18 til 36 måneder når det gjelder nytt retail software, men med et lån fra Eksportkreditt Norge ser vi at denne tiden kan halveres for kunden, da det blir en gunstig avtale som er lettere å si ja til. På den måten blir man mer effektiv, og vi kan få inn flere kunder på kortere tid, sier Sven Arnquist, Vice president International Sales i Visma Retail.

Visma inngikk i år kontrakt med Eksportkreditt Norge og GIEK i forbindelse med en avtale med britiske AF Blakemore, som eier og driver 295 Spar-butikker og er grossist for ytterligere 780 Spar-butikker i England og Wales.

Den omfattende kontrakten går ut på modernisering av teknologiplattformen, og Visma er totalleverandør av IT-løsninger for AF Blakemore. Visma Retail tilbyr komplette front- og backoffice-løsninger med et bredt tilbud av tjenester, som for eksempel kassesystem, system for butikkdrift, e-handel, lagerhåndtering og mer. Å ha Eksportkreditt Norge med gjør det enklere for kundene.

– Samarbeidet med Eksportkreditt Norge og GIEK gjør det mulig for oss å forenkle vårt innsalg til internasjonale kunder. Våre kunder opplever det som en utrolig fordel å kunne finansiere viktige investeringer på denne måten, sier Arnquist.

Read more..