Membership application

Ønsker du å bli medlem hos oss? Fyll ut skjemaet under, vi tar kontakt så raskt som mulig.

Innmelding i British-Norwegian Chamber of Commerce (BNCC)  [radio Årsavgift use_label_element "Partner Membership 15000 NOK per year" "Corporate Membership 8000 NOK per year"]


  JaNei


  JaNei

  Samtykkeerklæring / Consent statement


  Vi godtar BNCC Handelskammers vedtekter og søker herved juridisk bindende om medlemskap.


  Jeg har lest og er inneforstått med BNCC Handelskammers personvernerklæring.