Membership application

Ønsker du å bli medlem hos oss? Fyll ut skjemaet under, vi tar kontakt så raskt som mulig.

Innmelding i British-Norwegian Chamber of Commerce (BNCC)
    JaNei


    JaNei

    Samtykkeerklæring / Consent statement


    Vi godtar BNCC Handelskammers vedtekter og søker herved juridisk bindende om medlemskap.


    Jeg har lest og er inneforstått med BNCC Handelskammers personvernerklæring.