Jan-Petter Westlie

Director Bncc

Manager Executive Search i Badenoch + Clark

Jan-Petter Westlie har over 28 års erfaring med rekruttering, kombinert med toppledererfaring fra store internasjonale selskaper som IBM og Rank Xerox/Xerox.

Han har også ledet rekrutteringsselskaper fra 1994 fram til 2016, og har sittet i styret i et ledende internasjonalt selskap; Horton Group International Ltd og ledet de siste to årene styrearbeidet som styrets leder en større omstillingsprosess internasjonalt.
De senere årene har Jan-Petter fokusert primært på å bistå selskaper med rekruttering til styrer, toppledere og ledergrupper samt andre forretningskritiske løsninger.

Han bistår også selskaper, gjerne med disruptiv teknologi, med å indentifisere og ansette særs krevende kompetanse, bl.a. hvor søk etter kandidater må foregå internasjonalt.

Jan-Petter har utviklet en tjeneste sammen med ledende inkubator miljøer som eksempelvis Simula Garage (eid av Kunnskapsdepartementet). Her bistår hantidlig fase selskaper med å skaffe tung styrekompetanse. Forskning viser viktigheten av å sette på plass et kompetent styrei en tidlig fase for selskapene.

Jan-Petter er sevl aktiv i styrer, og har vært medlem i styret til BNCC i snart to år.

Jan-Petter arbeider i dag i selskapet Badenoch + Clark som Manager ExecutiveSearch. Badenoch& Clark er eid av Adecco Group i Sveits og er et av Europas største selskaper innen ExecutiveSearch. I Norge er selskapet representert i Oslo og Trondheim.